Tuesday, August 31, 2010

30 augustus 2010

Vandaag vertrekken we om half negen en besluiten om richting Hervey Bay te rijden. Dit plaatsje ligt aan de kust en is bekend om de walvistrek. Je raad het al, we hebben het plan opgenomen om een boottocht te gaan maken en naar de walvissen te kijken, aangezien we midden in het seizoen zitten. Het is al weer negen jaar geleden dat we dezelfde tocht gemaakt hebben met twee zussen van Frans en intussen is het aantal walvissen sterk toegenomen en de kans om ze te zien dus aanmerkelijk groter. Maar eerst nog de tocht naar Hervey Bay. Die leidt via een landelijke binnendoor weg eerst naar Maryborough. We zien afwisselende vegetatie, varierend van de gewone eucalyptusbomen tot palmbomen en bunya pijnbomen. Het groeit allemaal eensgezind naast elkaar. We zien ook al wat vroege suikerriet velden en het laatste gedeelte van de ananas plantages die we gewoonlijk wat dichter bij noord Brisbane vinden aan de Sunshine Coast.

Op de weg naar Maryborough stoppen we voor koffie bij rustpunt 138: Petrie Park (S25 42 55, E152 34 40). Misty mag weer mee naar buiten en daarna besluiten ook wij even de benen te strekken. We lopen naar de rivier alwaar we met twee oudere dames in gesprek raken, die samen gezellig met de caravan aan het trekken zijn en in de rivier een maaltje proberen te vissen. Helaas voor hen vangen ze niet veel meer dan wat catfish en (och heden) een paar schildpadden. Gelukkig overleven alle beestjes de pijnlijke haak en zwemmen weer vrolijk verder.


Intussen vertellen de beide dames ons dat ze een huisje hebben gekocht in de ‘gemfields’ vlak bij Sapphire en dat er in het koude seizoen (midden augustus) vaak de markt is waar de verschillende waren van de gemfields worden verkocht. Iets om in gedachten te houden voor als we weer eens gaan trekken. Sapphire ligt wat noordelijker en ten westen van Townsville (als ik het me goed herinner) in de buurt van Emerald, een grotere en meer bekende plaats dan Sapphire.

Om kwart over elf vertrekken we weer, al hebben we helemaal geen haast, want naar Hervey Bay is het een relatief korte rit. Om 12 uur zijn we al in Pialba, een buitenwijk van Hervey Bay, en doen daar even onze boodschappen. Daarna gaan we op zoek naar een caravan park, want het is makkelijker om twee dagen ergens te staan als we de boottocht gaan maken. Je kunt er je trip boeken en je wordt per bus opgehaald en weer thuis gebracht.

We vinden een park niet al te ver af, maar ook niet te dicht bij zee om duur te zijn. We hoeven niet zo nodig aan zee, we zien water genoeg elke dag waar we wonen. ;-) Het is echter wel makkelijk om weer even een paar dagen stroom te hebben, zodat we de magnetron kunnen gebruiken voor de verandering en wat uitgebreider kunnen douchen dan we in de camper kunnen doen. We stoppen bij Lazy Acres Caravan Park en staan er gezellig tussen een variatie van caravans and campers en ook vlakbij de kampkeuken waar we voor het gemak de afwas doen.

We besluiten de dag toch maar weer met een paar afleveringen van ‘De Tudors’ en duiken daarna bijtijds ons bed in, om morgen op tijd wakker te zijn voor de trip.

English Version


Today we leave at half past 8 and decide to travel to Hervey Bay. This town is situated on the coast and well known for whale watching. You guessed alright, we’re right in the middle of whale watching season, so that’s what we’re going to do. It’s been nine years since we made this trip with two sisters of Frank’s and in the meantime they are out in ever increasing numbers, making the chance of sightings even bigger. However, first we make the trip to Hervey Bay. We drive along quiet country roads again to Maryborough. The vegetation is varied. We see gum trees as well as bunya pines and palm trees right next to each other. We also drive past early sugarcane fields and the last of the pineapple plantations, which we generally see more of closer to the north of Brisbane on the Sunshine Coast.


On the way to Maryborough we stop for morning tea at rest area 138, Petrie Park (S25 42 55, E152 34 40). Misty is allowed outside again for a while and later we decide to go and stretch our legs a bit. We walk to the river where we meet two elderly ladies with whom we have a bit of a chat. They are caravanning together and are trying their luck with fishing. Probably not their lucky day, because all they seem to catch are a catfish and a few turtles (poor things). Luckily they all survive the nasty hook and are on their merry way again. In the meantime those ladies tell us that they have bought a house in the gem fields near Sapphire and that in the cold season (mid August) they have markets where everyone sells their wares from the gem fields. This is something for us to remember when next we go on a short trip. Sapphire is situated a bit more north and west of Townsville near Emerald (if I remember well).


It’s a quarter past eleven before we leave again, but we’re not in a hurry. The drive to Hervey Bay is a relatively short one. It’s only 12pm when we hit Pialba, an outer suburb of Hervey Bay where we do our grocery shopping. That over and done with we go in search of a caravan park, because it’s easier to stay put somewhere for two nights if we want to go on the boat trip. You’ve got all conveniences at hand, you can book your trip and you get picked up and dropped of by shuttle bus.


We discover a caravan park neither too far away nor too close to the seaside to be too expensive. We don’t need to be close to the water as we see enough of the water where we live. ;-) However, it feels good to have access to power again, so we can use the microwave oven for a change and we can shower more comfortably than in the camper. We stop at Lazy Acres Caravan Park and find ourselves amidst a variation of caravans and campers and close to the handy camp kitchen where we can do our dishes.


We finish the day with a few more instalments of ‘The Tudors’ and then call it a day, because tomorrow we need to get up early for the trip.

Monday, August 30, 2010

29 augustus 2010

Note: Don't forget to look back at my earlier post. I couldn't upload the photographs at the time.


Het is zondag vandaag en dus hebben we geen haast om te gaan rijden. Uitslapen en een kopje koffie op bed en lekker nog wat luieren met een mooi boek. Tegen dat we ons ontbijt op hebben en we reisvaardig zijn is het half 10. Een mooie tijd om te vertrekken. Het eerste stuk, daar waar Gerben woont, rijden we door de mooie Lockyer Vallei. De prachtige zwarte grond is hier erg vruchtbaar en er zijn dus vele velden met verschillende groenten en ook zonnebloemen. Het groeit hier allemaal. Dan rijden we nog een stuk door de Brisbane Vallei, daar waar de Brisbane Rivier zijn oorsprong vindt en waar ook de twee grote dammen zijn die Brisbane van water voorzien: de Somerset dam en de Wivenhoe dam. Na de goede regens dit jaar zijn ze gelukkig weer vol op ong. 70%. Dat was een tijd geleden wel wat minder... Later, in de buurt van de Bunya Mountains zien we veel Bunya pijnbomen langs de weg. Een machtige boom om te zien.


We hadden eigenlijk niet goed opgelet bij het wegrijden, want de bedoeling was om via het plaatsje Crows Nest in noordelijke richting te gaan. Dat hadden we via Toowoomba moeten doen. Nu gaan we dan maar via Esk en komen er achter dat de weg Esk-Crows Nest op vele plaatsen niet meer is dan een grindweg. Gelukkig is het lange tijd droog geweest en redelijk goed te rijden, ondanks de waarschuwing dat een gedeelte niet geschikt is voor caravans, trailers en bussen. Dat brachten we er dus goed af.

Via Crows Nest, waar we een kopje koffie hebben genuttigd, zijn we verder in noordelijke richting gegaan. Tanken deden we in Nanango en even daarbuiten hebben we gelijk maar even geluncht. Geen opzienbarende plaatsen, maar gewoon lekker landelijk en ook de wegen zijn niet zo erg druk.

Na de lunch bepalen we waar we willen stoppen voor de nacht en besluiten dat we dat doen bij de ruststop ‘Fat Hen Creek’ (26 05 24 S 152 17 18 E).


Daar komen we om een uur of 3 aan. Mooi op tijd om nog lekker buiten van het zonnetje te kunnen genieten. Voor Misty zetten we de ren uit, zodat zij ook lekker even mee naar buiten kan. Het is nog steeds wennen voor haar, vooral omdat er nogal wat auto’s stoppen bij de toiletten. Doch, dit is de beste manier om er aan te wennen.

We genieten nog even van een glaasje en dan wordt het te koud, dus gaan we naar binnen, alwaar ik verder ben gaan werken aan mijn blog. Oploaden kan ik helaas wel vergeten, want we zitten op een plaats waar we net geen ontvangst hebben. Nu, morgen maar beter misschien. TV ontvangst hebben we ook niet, dus kijken we vanavond misschien maar naar de serie ‘de Tudors’ die we op DVD hebben meegenomen. Jammergenoeg kan ik ’s-avonds het knutselen wel vergeten, want met mijn slechte ogen zie ik te weinig bij het licht dat we in de camper hebben. Dat bewaar ik dan maar voor thuis.

English version

It’s Sunday today and therefore we’re not in a hurry to leave. We sleep in, have a cuppa in bed and read a bit. By the time we have had breakfast and are geared up to travel again it is half past nine, a perfect time to get going. Kevin lives in the beautiful Lockyer Valley, the first part of our trip. The rich black soil is very fertile and we drive past numerous fields with vegies like cabbages and they grow sunflowers as well. Everything thrives. Then we pass through the Brisbane Valley, where the Brisbane River starts and where the two big dams are situated which provide Brisbane with water: the Somerset Dam and the Wivenhoe Dam. Since we’ve had plenty of rain this year they have filled up nicely, up to approx. 70%. A while ago it was a lot less than that… We also pass the Bunya Mountains on our trip and along the roadside we see a lot of the mighty Bunya Pines.

We didn’t pay attention when we left on our trip, because if we had wanted to drive northwards via Crows Nest we should have gone via Toowoomba. Instead we go via Esk only to discover that the road Esk-Crows Nest is not much more than a gravel road most of the distance. Luckily it’s been dry for a while and the going isn’t too bad, even though we noticed a warning that part of the road should not be used by caravans, trailers or buses. It must have been our lucky day.

We had a cuppa at Crows Nest and topped up fuel at Nanango. Just out of town we stopped for lunch. No major sight seeing places, just relaxing, quiet country towns and roads.

After lunch we start thinking about a stop for the night and we decide on Rest Area ‘Fat Hen Creek’ (26 05 24S 152 17 18E) where we arrive at 3pm. Nice and early so we can enjoy a bit of the late afternoon sun. Misty gets her pen so she can enjoy a bit of relative freedom outside. Not that she really enjoys it yet, because it’s still a bit scary for her, what with cars stopping at the toilets and people walking their dogs. However, there is only one way to get her to get used to it and that’s: ‘do it’!

We enjoy a glass of red (me) and a beer (Frank) and then it’s getting a bit cooler, so we go inside where I write my blog. I can’t upload, because we’re in a pocket without reception, but I can always try tomorrow. The TV won’t work here either, so we watch the series ‘The Tudors’ which we have on DVD. I have no hope that I can do craft work at night, because we don’t have the kind of bright lights that I would need for my poor eyesight. Well, that’ll keep for when we’re back home again.

28 augustus 2010

Hoewel het lekker warm is overdag, was het vannacht toch weer aardig afgekoeld, om niet te zeggen koud. Maar we hebben voldoende beddegoed bij ons om onszelf warm te houden en als Misty dan ook nog stiekum in bed kruipt is het goed uit te houden.


Vanmorgen waren we vroeg op en Gerben arriveerde niet veel later. Na een kop koffie zijn we dus maar snel aan het werk gegaan, want we hadden alleen de zaterdag om wat te doen. Gerben was al een heel eind met de bekleding van de muren, die hij overigens helemaal opnieuw heeft gedaan. Eerst had hij er platen MDF tegengaan zitten, maar was daar niet erg blij mee, dus toen heeft hij hout gekocht en is opnieuw begonnen. Het ziet er, eerlijk gezegd, een heel stuk beter, zo niet gezelliger uit.

Terwijl hij met de muren bezig was is Frans begonnen met de kranen voor de badkamer te verplaatsen, die naar voren moesten komen (vanwege een technische reden mij onbekend). Intussen heb ik de nieuwe vlonder van de badkamer in de camper in de bijenwas gezet. Deze vlonder heeft Frans opnieuw gemaakt, omdat de oude te klein was en het toilet bij elke bocht door de badkamer op en neer schoof. Nu staat die ook vast en de vloer ziet er weer netjes uit.


Gerben is voor wat betreft het bouwen ongeveer net zoals ik met mijn poppenhuizen. Geen gedetailleerd plan, het groeit onder zijn handen. Ik herken dat! Vandaar ook dat hij vroeg: “Mam, kun je een muur voor me uitwerken? Zo daar en daar en met een deur erin, zo ongeveer daar.....” Nou, dat was geen probleem. Het was geen draagmuur, dus technisch gezien was het een akkefietje en zo geklaard. En omdat Frans klaar was met de kranen en ik tegenwoordig ook timmergereedschap kan hanteren, zijn we meteen maar begonnen.Aan het eind van de middag, na lunch en de nodige kopjes koffie, waren er heel wat klussen geklaard en hebben we de dag besloten met een hapje eten bij de pub.

Misty was weer blij dat we ‘thuis’ waren na het eten en we besloten de dag met een ‘slaapmutsje’. Morgenvroeg gaan we weer rijden. Waar naar toe? Nog steeds geen idee. Waar de weg ons brengt....

English version

Although the weather is really nice during the day, the nights are still a bit cool. However, we have taken sufficient bedding with us to keep ourselves warm, and with Misty sneaking under the blankets it’s even better.


In the morning we got up rather early and Kevin arrived not much later. After a cuppa we decided to get started, because we only had the Saturday to do some work. Kevin had done a fair bit of work on the walls, which incidentally he had started all over again. At first he had put up 3mm MDF, but didn’t like it. Instead he bought timber slats (the tongue-and-groove sort) and started again. I have to say, it not only looks better, but also more ‘homely’. While he was working on the walls Frank started on the taps in the bathroom, which had to be moved more towards to front (for technical reasons unknown to me). In the meantime I have polished the new removable timber floor of the bathroom in the campervan with beeswax. Frank has made a new one, because the old one was too small and the toilet moved from left to right and back at every corner we took. Now it’s stable and in its proper place and the floor looks quite nice.


When it comes to building Kevin is quite like me when I am building dolls’ houses. He doesn’t work from detailed plans, it just grows. I recognize that! Hence his request: “Mum, could you work out a wall for me? I want it just there and probably a door just there….” No problem, son! It wasn’t going to be a load bearing wall, so no technical problems and I worked out the design and the necessary timber in no time. And since Frank had finished his job on the taps and I can handle carpentry tools nowadays, we could start straightaway.

At the end of the afternoon, after lunch and several cups of coffee, quite a number of jobs had been finished and we decided to treat ourselves to dinner at the local pub.


When we came ‘home’ from dinner Misty was happy to see us again and we finished the day with a little ‘nightcap’. Tomorrow morning we’ll resume our trip. Where to? I have no idea. Where the road will lead us, I guess…

Friday, August 27, 2010

Weer op weg

Vandaag hebben we ons boeltje weer eens gepakt en zijn vertrokken met de camper.  Waarheen we gaan weten we nog niet, behalve dat we eerst dit weekend naar Gerben gaan om te kijken of we hem wat kunnen helpen met het werk aan zijn schuur.  We zijn vanmiddag vertrokken en zijn tegen etenstijd aangekomen op zijn stuk grond.  We staan er naast de schuur.  Morgenvroeg komt Gerben ook deze richting uit, dus wordt morgen vervolgd. Uiteraard vandaag nog geen foto's.....

Summary in English

Today we've packed up and left in the camper for a short holiday.  We don't quite know where we'll be going, save for the weekend which we will spend with Kevin.  We might be able to lend him a hand with the work on his shed.  We've left this afternoon and have arrived at his block of land at around dinner time.  We parked the van next to his shed.  He will be coming this way tomorrow morning, so more news tomorrow.  Of course, no pictures as yet....